સુરતની સુમુલ ડેરીના કેસમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટનો મહત્વનો ચુકાદો

સુરતની સુમુલ ડેરીના કેસમાં ગુજરાત હાઇકોર્ટનો મહત્વનો ચુકાદો

Share this:

  • ગુજરાત હાઈકોર્ટે સુરતની સુમુલ ડેરીમાં રાજ્ય સરકારે બે પ્રતિનિધિઓની કરેલી નિમણૂકને રદ ઠરાવી

અમદાવાદ: ગુજરાતની જાણીતી એવી દક્ષિણ ગુજરાતના સુરતમાં આવેલ સુમુલ ડેરી ના બોર્ડ ની ચૂંટણી નું પરિણામ તારીખ 9.8.2020 ના રોજ માં જાહેર કરવામાં આવેલ હતું.
ત્યારબાદ તારીખ 18.8.2020 ના રોજ જિલ્લા રજીસ્ટ્રાર, સુરત દ્વારા રજીસ્ટ્રાર, સહકાર વિભાગ ને પત્ર લખવામાં આવ્યો મને જણાવવામાં આવ્યું કે સુમુલ ડેરીમાં બે પ્રતિનિધિ નીમવા જરૂરી છે તેમાં રાકેશ સોલંકી અને યોગેશ રાજપુત ને પ્રતિનિધિ નીમવા માટે મંત્રીશ્રી તથા એમએલએ ભલામણ છે.
આ બાબતે રજીસ્ટ્રાર, સહકાર વિભાગ દ્વારા તારીખ 21.8.2020 ના રોજ કારણદર્શક નોટિસ સુમુલ ડેરીને ઇસ્યુ કરવામાં આવેલ. તેમાં સુમુલ ડેરીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શ્રી એ જવાબ આપે કે મંડળીના પેટા નિયમો અન્વયે તેઓને આ બાબતે અભિપ્રાય આપવાનો થતું નથી તથા ડેરી નું બોર્ડ હજી નિમાયું નથી.
આ કારણદર્શક નોટિસ માં ચૂંટાયેલા બે સભાસદો ભરત પટેલ અને સુનિલ ગામીત દ્વારા વાંધા અરજી આપવામાં આવેલ જે રજિસ્ટર શ્રી દ્વારા નામંજૂર કરવામાં આવેલ. અને રજિસ્ટ્રાર, સહકાર વિભાગ દ્વારા તારીખ24.8.2020 ના રોજ હુકમ કરવામાં આવેલ જેમાં સરકાર ના પ્રતિનિધિ તરીકે રાકેશ સોલંકી અને યોગેશ રાજપુત ની નિમણૂક કરવામાં આવી હતી.
તેનાથી નારાજ થઈ ચૂંટાયેલા બે સભાસદો- ભરત પટેલ અને સુનીલ ગામીતે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં કેસ કર્યો હતો.. અરજદારે દાખલ કરેલી (SCA-10405/2020)માં સૌપ્રથમ નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટે વચગાળાનો હુકમ કરેલ જેમાં જણાવેલ કે તારીખ 4.9.2020 રોજ થનારી ચૂંટણીમાં સરકારના બે પ્રતિનિધિ ના મત અલગ સ્થિતિમાં રાખવા અને ચેરમેન તથા વાઇસ ચેરમેન ની ચૂંટણી નું પરિણામ જાહેર કરવું નહીં.
ત્યારબાદ ગુજરાત હાઈકોર્ટે આ કેસની આખરી સુનાવણી કરેલ જેનો ચુકાદો આજે કેસમાં આપેલ છે. આ કેસના મુખ્ય અવલોકનો નીચે પ્રમાણેના છે.

  1. આ કેસના વિશિષ્ટ તથ્યોને આધારે અરજદારો કેસ કરવા ક્ષમતા ધરાવે છે, એટલે કે તેઓને locus standi છે.
  2. ગુજરાત હાઈકોર્ટે જિલ્લા રજિસ્ટર, સુરત અને રજીસ્ટ્રાર, સહકાર વિભાગ ની ઓરિજિનલ ફાઈલ એટલે સરકાર ની ફાઈલ મંગાવેલ તથા તેની ચકાસણી ઉપરથી એવું તારણ કાઢેલ છે કે રજીસ્ટ્રાર, સહકાર વિભાગ દ્વારા સ્વતંત્ર રીતે નિર્ણય લેવામાં આવેલ નથી અને જિલ્લા રજિસ્ટર, સુરત ના પત્ર ને ધ્યાને લઇ પ્રતિનિધિઓની નિમણૂક કરવામાં આવેલ છે. સહકારી કાયદા ની કલમ અંતર્ગત રાજ્ય સરકાર દ્વારા કલમ-80(2) નીચે પ્રતિનિધિઓની નિમણુક કરતી વખતે રજીસ્ટ્રાર, સહકારી મંડળી દ્વારા સ્વતંત્ર તારણ ઉપર આવવું અનિવાર્ય છે.
  3. નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વારા રાજ્ય સરકારના 2014 ના પરિપત્ર અને રદબાતલ ઠરાવ્યું છે જે પરિપત્ર માં એવું હતું કે હારેલો ઉમેદવાર જે તે મંડળીમાં સરકારી પ્રતિનિધિ તરીકે નિયુક્ત થઈ શકશે. જેથી હવે રાજ્ય સરકાર કોઈપણ હારેલા ઉમેદવારની નિમણૂક સરકારના પ્રતિનિધિ તરીકે કરી શકશે નહીં.
  4. ગુજરાત હાઈકોર્ટે વધુમાં એવું અવલોકન કરેલ છે કે રાજ્ય સરકારના પ્રતિનિધિઓની નિમણૂક કરતી વખતે ચૂંટાયેલા સભ્યોને અથવા બોર્ડની સાંભળવા અનિવાર્ય છે અને જો તે ન કરવામાં આવે તો principles of natural justice નો ભંગ થયેલ ગણાશે.
  5. તદુપરાંત ગુજરાત હાઇકોર્ટ એ એવું ઠરાવેલ છે કે રાજ્ય સરકાર દ્વારા નિયુક્ત કરેલ બે પ્રતિનિધિ એ મૂળભૂત રીતે બોર્ડના સભાસદ થવા માટે ગેરલાયક છે કેમકે તેવામાં આ એક એવા રાકેશ સોલંકી એ ચૂંટણીમાં હારી ગયેલ છે અને બીજા યોગેશ રાજપુત નું ચૂંટણી ફોર્મ રદ થયેલ હતું. જેથીથ પણ સરકાર દ્વારા કરેલ પ્રતિનિધિ ની નિમણૂક મૂળભૂત રીતે અથવા તો મેરીટમાં પણ ગેરકાયદેસર છે.
    અંતમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટે તારીખ 4.9.2020 ના રોજ ચેરમેન અને વાઇસ ચેરમેન ની થયેલ ચૂંટણી નું પરિણામ જાહેર કરવા નો આદેશ આપેલ છે.
    આમ ઉપર મુજબ નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટ ના જજ Hon’ble Ms. Justice Sangeeta Vishen દ્વારા આજે એક મહત્વના ચુકાદા દ્વારા રાજ્ય સરકારની પ્રતિનિધિ ની નિમણૂક સુમુલ ડેરીમાં રદ કરી છે અને કાયદાના વિવિધ સિદ્ધાંતો પ્રસ્થાપિત કરેલ છે. આ બાબતે અરજદારના વકીલ Archit jani હાજર રહેલ હતા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *