Videos

જુહાપુરાથી નારોલ તરફ જતા બ્રિજ નીચે વહેતી સાબરમતી નદીમાં ઉધોગોનું કેમિકલ પાણી ભળતા નદી દૂષિત થઇ

જુહાપુરાથી નારોલ તરફ જતા બ્રિજ નીચે વહેતી સાબરમતી નદીમાં ઉધોગોનું કેમિકલ પાણી ભળતા દૂષિત થઇ…